mediji

Vas Strojna


Najvišja točka Strojne se nahaja na nadmorski višini 1.055 metrov. Strojna je izrastek Centralnih Alp in se razprostira od Suhega vrha vse do meje z Avstrijo. Hribovito istoimensko naselje raztresenih kmetij slovi po strminah, v katerih je delo na poljih in pašnikih zelo težko vsakdanje opravilo.

Nekaj kmetij je izjemno velikih, tako da dajejo videz celih zaselkov. Na Strojni je svež, zdrav planinski zrak, povsod pa je polno lepih razglednih točk. Tu je še nekaj zanimivih lesenih kmečkih hiš in čudovitih kašč. Velika domačija pri Janežu je eden najpomembnejših spomenikov ljudskega stavbarstva na Slovenskem. Ob številnih strojanskih križiščih poti stojijo lepe kapelice in znamenja, poslikana v domačem slogu. Na Strojni je pokopan koroški bukovnik, ljudski pesnik Blaž Mavrel.

Strojna ima po zadnjih uradnih podatkih 117 prebivalcev.