Uvodna delavnica na Strojni

Napisal-a administtamodrob dne . Objavljeno v Projekti


V sklopu projekta je bila 14. in 15. septembra 2012 izvedena dvodnevna uvodna delavnica, na kateri so sodelovali vaščani Strojne in strokovnjaki iz Slovenije in Švice. Na razvojni delavnici, imenovani “Zukunftwerkstatt” oz. “Future laboratory”, so udeleženci razmišljali o prihodnjih razvojnih možnostih hribovske vasi Strojna. Kot priprava za uspešno izvedbo delavnice so se v okviru projekta izvedle naslednje aktivnosti:
  • raziskava o stanju kmetij na Strojni,
  • obisk primerov dobre prakse v Sloveniji,
  • obisk strokovnjaka za trajnostni razvoj, gospoda Petra Martyja.

V petek, 14. septembra ob 11. uri se je na Janeževi domačiji na Strojni pričela novinarska konferenca, na kateri so o projektu “Na hribovski vasi Strojna” spregovorili mag. Tomaž Rožen (župan Občine Ravne na Koroškem), mag. Aleksander Kotnik (direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem), Primož Praper (projektni vodja), Zdravko Šapek (predsednik Vaške skupnosti Strojna), Maruša Zorec (profesorica s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani), Stephan Maeder (direktor Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Max Bosshard (profesor na Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) in Peter Marty (strokovnjak s področja trajnostnega razvoja in turizma, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften).
Udeleženci so izrazili željo oziroma potrebo, da bi območje vasi Strojne našlo nov razvojni zagon. Slednja potreba je bila po besedah župana mag. Tomaža Rožena tudi razlog za prijavo Občine Ravne na Koroškem na razpis Švicarskega mehanizma v skladu malih projektov. Predsednik Vaške skupnosti Zdravko Šapek je izrazil pričakovanje in željo, da bi se vas Strojna razvijala trajnostno, v sožitju z naravo in s kulturnim izročilom območja.

Prvi dan delavnice so se udeleženci naprej spoznali s potekom dela, sledil je pozdrav gostov iz Švice. Udeleženci so skušali s pomočjo projektnega vodja Primoža Praperja identificirati pomembnejše pretekle dosežke in dogodke iz življenja v vasi Strojna. Sledila je krajša predstavitev rezultatov raziskave o stanju kmetij na Strojni, ki je potekala od maja do avgusta 2012.
Delavnica se je nadaljevala z delom v skupinah, kjer so udeleženci iskali predloge o možnostih za razvoj Strojne. Na podlagi predlogov udeležencev so se izoblikovali štirje tematski sklopi: “kmetijstvo”, “turizem”, “dogodki in prireditve” ter “dediščina, arhitektura in prostor”. Dan se je zaključil s prijetnim druženjem ob zvokih domače harmonike.Več slik

V soboto, 15. septembra, drugi dan delavnice, so udeleženci spremljali predavanja različnih strokovnjakov, ki so za vsako izmed tematskih področij, oblikovanih prejšnji dan, podali kratke vsebinske predstavitve, usmeritve in spodbude. O kulturni dediščini na Koroškem je spregovorila dr. Karla Oder, etnologinja iz Koroškega pokrajinskega muzeja. Utrinek o ekološkem kmetijstvu je zbranih udeležencem podala Martina Robačer, asistentka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Marko Slapnik, direktor Centra Rinka iz Solčave, je predstavil delovanje zavoda za turizem in njihovo prizadevanje za trajnostni razvoj Solčavskega. Anita Slivnik Potočnik, z Oddelka za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem, je udeležencem predstavila občinski prostorski načrt in strokovne podlage za njegove morebitne spremembe za območje Strojne. Tanja Gobec, direktorica Zavoda Etno-eko iz Šentjurja, je spregovorila o projektih, ki predstavljajo razvojne priložnosti posameznih območij, ter o vključevanju lokalnih prebivalcev. Po delovnem dopoldnevu so lahko udeleženci v idiličnem okolju na Janeževi domačiji okusili dobrote domačega “strojanskega” kosila.

Popoldan so udeleženci delavnice skušali najti vizijo, cilje oziroma projekte, ki jih želijo izpeljati v naslednjih petih letih na Strojni. Delo je potekalo samostojno, v skupinah, vaščani pa so imeli ves čas za pomoč na razpolago strokovnjake s posameznih področij, ki so predavali dopoldan. Vsaka skupina je morala izdelati plakat, na katerem je izpostavila dve svoji viziji, cilja ali projekta za posamezno tematsko področje, pa tudi priložnosti in morebitne ovire za izvedbo teh ciljev. V sklepnem delu dvodnevne delavnice so posamezne skupine predstavile svoje vizije drugim udeležencem. Sodelujoči vaščani Strojne so ob strokovni pomoči prišli do lastnih konkretnih pobud za razvoj svoje vasi in prepoznali njene razvojne priložnosti, zato se uvodna delavnica ocenjuje kot uspešno izpeljana.