mediji

Slovar narečnih besed

án, ádn, ánga
eden, enega
áucug, áucigar, áucigarca
prevžitek, prevžitkar, prevžitkarica
áuženga, áužvati
kmetija/gospodarstvo, kmetovati/gospodariti
básenga, básati
spravljanje sena/nakup v trgovini za ves mesec, spravljati seno
bečévnek
čebelnjak
brančúrjev óli
brinjevo olje
cafúta
stara cunja, stara baba
cájguta
uta za shranjevanje orodja
cvéngar
ograda za svinje
čólej
teliček
črna nedelja
nedelja 14 dni pred veliko nočjo
črníce
borovnice
dati srečo, srečko
pozdraviti se z rokovanjem
dečla, déčva, dekláte
dekle, dekleta
dréšmašin
mlatilnica
fantóra, fantára
bala: hišna fantora je omenjen/a hči ali sin, ki ostane pri hiši, tudi hlapec ali dekla, ki je dolgo pri hiši
favlencati, favlencanje
lenariti, lenarjenje
frájkinstler
samouk
gártelc
vrtiček
gávda
veselica
gr, grs, grsa, grta
gor
hvánčnik
prostor za sadike
hvapc
hlapec, tudi lesena naprava za nošenje in shranjevanje skodel pri prekrivanju strehe
húdi
vrag
íbržnica, íbržnik
pomočnica, pomočnik: posel, ki je moral prijeti za vsako delo pri hiši
íti u svóte
iti snubit
jemáti svovó
posloviti se
kímpetarca
otročnica, porodnica nekaj dni po porodu
kíšta
skrinja
kváternica
ženska, tercijalka, ki kar naprej hodi v cerkev in rada obira druge ljudi
l’di
ljudje
lécman
plačilo, ki ga pobirajo ob koncu svatbe
les
gozd
márnvati
govoriti
máva žína
dopoldanska malica
meh, mehač
harmonika, harmonikar
nedév
(pol)praznik in popoldnevi pred velikimi prazniki, ko kmetje ne delajo na polju
nedévn gvont
nedeljska obleka
núdlči
rezanci
obrdávsati
okregati, ozmerjati
ohr
del gospodarskega poslopja
óuset
svatba
paverníja
kmetija
plávšati
vasovati, hoditi z dekletom
póungrat
sadovnjak
raj, rajati
ples, plesati
ravnáti
rediti (živino), gojiti (lan), zlagati (drva), zrediti otroke
repíca
krompir
šiht, šihtlar
delo, delavec
šrájati
kričati
štibl
kamra
tábrh
dnina
trúcati
prositi
terc
prismoda, neumnež (ima tudi ljubkovalen prizvok, npr. »našega terca« ni doma)
úntrca
spodnje krilo
uóba
kmetija
ušno
prijetno, lepo
v krej
proč
vačíti (hosto)
vlačiti vejevje in grmičevje
virt
gospodar
záki
dober, v redu
záubern
čeden, lep
zélhar, zélharca
sušilnica
žebráti
moliti
žnódrov
smrkav
žórga
plevel

Vir: Makarovič, M., Strojna in Strojanci, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1982, str. 535–546.