Na hribovski vasi Strojna


Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem je oktobra 2011 skupaj s slovenskimi in švicarskimi partnerji na razpis za Švicarski prispevek prijavil projekt »Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija−Švica: Arhitekturna obnova in turistični razvoj: Na hribovski vasi Strojna«. Projekt se zaključuje v septembru 2013.

Ciljne skupine projekta so vaščani Strojne, študenti arhitekture, arhitekti iz Slovenije in Švice, predstavniki institucij, ki varujejo kulturno dediščino, turistični delavci, predstavniki drugih lokalnih in regionalnih institucij ter posredno prebivalci občin Koroške regije.

Več o projektu ...