Na hribovski vasi Strojna


Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem je oktobra 2011 skupaj s slovenskimi in švicarskimi partnerji na razpis za Švicarski prispevek prijavil projekt »Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija−Švica: Arhitekturna obnova in turistični razvoj: Na hribovski vasi Strojna«. Projekt se zaključuje v septembru 2013.

Ciljne skupine projekta so vaščani Strojne, študenti arhitekture, arhitekti iz Slovenije in Švice, predstavniki institucij, ki varujejo kulturno dediščino, turistični delavci, predstavniki drugih lokalnih in regionalnih institucij ter posredno prebivalci občin Koroške regije.

Več o projektu ...

Napisal-a Franci Pečnik dne . Objavljeno v Kulturna dediščina

Blaž Mavrel (1896–1977)

Blaž Mavrel
Blaž Mavrel se je rodil 2. februarja 1896 v Gradiščah pri Libeličah v številni kmečki družini, v kateri je bilo trinajst otrok. Iz Gradišč so se preselili v Grablje. Tam je le dve leti hodil v utrakvistično šolo na Lokovici (Holmcu). Leta 1908 se je družina povečala, zato so prodali posest in se zopet vrnili v Gradišče in kupili Strávjekovo.

Napisal-a Franci Pečnik dne . Objavljeno v Kulturna dediščina

Zgodovina Strojne

Pridih preteklosti
Marija Makarovič v svoji knjigi Strojna in Strojanci zapiše: »Strojanci so zrasli prav s strojansko zemljo in s strojansko pokrajino, ki so jo v stoletjih oblikovali in si jo podrejali, ko so vanjo vsajali svoje domačije in iz nje trgali svoje njive, travnike in pašnike, ko so jo pojili s svojim znojem in s trdoživo krvjo ter pokopavali vanjo svoje rajne okoli cerkve sv. Urha.«

Napisal-a administtamodrob dne . Objavljeno v Kulturna dediščina

Janeževa domačija

Janeževa domačija
V zaselke samotnih kmetij Strojne nad strnjenim jedrom s cerkvijo sv. Urha leži Janeževa domačija. Mogočna stanovanjska hiša je izjemen primer ljudskega stavbarstva, ki v osnovi izvira iz 17. stoletja. Črni kuhinji z dvema bivalnima prostoroma so v 18. stoletju priključili še tretjega, nekdanjo kaščo, ki je stala tik ob hiši.

Napisal-a Franci Pečnik dne . Objavljeno v Projekti

Strokovna ekskurzija v Švico

Ekskurzija

Od 4. do 6. oktobra 2012 je v okviru projekta “Na hribovski vasi Strojna” potekala strokovna ekskurzija v Švico, ki so se je udeležili vaščani, strokovnjaki in drugi, da bi spoznali primere dobre prakse na področju trajnostnega razvoja in dobili vpogled v trajnostno naravnanost in razvoj kantona Graubünden.

Napisal-a administtamodrob dne . Objavljeno v Kulturna dediščina

Cerkev sv. Urha

Cerkev sv. Urha
Podružnična cerkev sv. Urha Strojna je podružnica župnijske cerkve sv. Danijela v Šentanelu in je glede na cerkveno zasnovo verjetno nastala že v srednjem veku. Iz župnijske kronike je razvidno, da so staro cerkev prezidali in povečali leta 1848. 7. maja 1848 je novo enoladijsko cerkev z zvonikom na severu, obdano s pokopališčem in obzidjem, posvetil škof Anton Martin Slomšek, o čemer priča tudi napis na oboku ladje.