mediji

Obnova in razvoj vasi Strojna – Ukrep 322

Ukrep 322
Projekt “Obnova in razvoj vasi Strojna, urejanje skupnih površin, vaškega jedra, infrastrukture in obnova večnamenske zgradbe” je bil prijavljen leta 2010 na razpis Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013. Zaključen je bil septembra 2012. V okviru projekta je bilo urejenih skupno 11.862 m2 površin. Prijavljena vrednost projekta je znašala 485.540 evrov (z DDV).

Občina Ravne na Koroškem je pri izvedbi projekta sledila naslednjim strateškim ciljem: urediti infrastrukturo ožjega vaškega jedra in širše okolice, zagotoviti boljšo dostopnost in oživljanje vaškega podeželja, ohraniti poseljenost podeželja, trajnostni razvoj kulturne dediščine in turizma. Projekt je skladen z razvojnimi cilji občine, Mežiške doline in Koroške regije na področju podeželja. V skladu z regionalnim razvojnim programom je izvedba projekta skušala pripomoči k zagotavljanju kvalitetnega življenjskega prostora in ustvarjanju pogojev za ohranitev poselitve podeželja in krepitev potencialov vasi Strojna. Slednji se kažejo predvsem v izredno bogati kulturni in etnološki dediščini, neokrnjeni naravi z izrednimi razgledi proti Pohorju, Peci, Uršlji gori in nekaterim drugim vrhovom Kamniško-Savinjskih Alp, navezanosti ljudi na zemljo, ki jim že stoletja pomeni preživetje in dopolnilnih dejavnostih.

V sklopu projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:
  • asfaltiranje povezav vaškega naselja (sorazmerno strnjenih kmetij na »Spodnji« in »Zgornji« Strojni),
  • ureditev utrjenih površin v vašem jedru (na stičišču treh cest ob bivši šoli in sedanjem večnamenskem objektu),
  • ureditev ekološkega otoka,
  • izvedba oglasnih oz. informativnih tabel,
  • ureditev oz. revitalizacija športnega igrišča in okolice,
  • nakup opreme IKT,
  • hortikulturna zasaditev in urbana oprema,
  • prenova večnamenskega objekta, adaptacija sanitarij, prenova zunanjega ovoja stavbe,
  • ureditev oz. revitalizacija otroškega igrišča,
  • izvedba utrjenega dvorišča ob večnamenskem objektu, ki se lahko uporabi tudi kot parkirišče.


Več slik