Kulturni spomeniki

Napisal-a Alenka Praper dne . Objavljeno v Kulturna dediščina

Na Strojni najdemo nepremično kulturno dediščino, ki je zavedena v register nepremične kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gre za enote kulturne dediščine, ki so spomeniki lokalnega pomena: Cerkev sv. Urha, Domačija Janež, Domačija Strojna 12 in 13, hiše, kašče, skedenj in kapelica …

Cerkev sestavljajo ladja, zahodni zvonik, južna zakristija in tristrano zaključen prezbiterij, pokrita je s skodlami. Gre za historično, popolnoma predelano arhitekturo. Baročna oprema je iz leta 1774. Cerkev je iz druge četrtine 19. stoletja, iz leta 1848.

Veliko samotno domačijo v obliki zaselka sestavljajo hiša, skedenj, kašča in ostala gospodarska poslopja. Lesena hiša z zidanim kletnim delom in tlorisom v obliki L je s konca 17. ali začetka 18. Stoletja. Stavbe so krite z lesenimi čopastimi strehami. Domačija se nahaja na naslovu Strojna 14.

Domačija Strojna 12 in 13
Domačijo sestavljajo pritlična, lesena, delno podkletena stanovanjska hiša iz 18. stoletja, na T oblikovano gospodarsko poslopje, skedenj in značilna kašča. Stavbe so krite s skodlastimi strehami.

Zidana, delno lesena dvoetažna hiša, krita s skodlasto streho, ima v spodnji etaži gospodarski del s hlevom, zgoraj pa stanovanje. Izvira iz leta 1800, leta 1889 so jo prezidali. Fasada je poznobaročna.

Podkletena kašča je dvonadstropna z lesenim gornjim delom, s čopasto skodlasto streho. Pod napuščem stoji preša. Kašča je iz 19. stoletja.

Dvoetažna, v kladni konstrukciji grajena kašča iz 19. stoletja je krita s strmo dvokapno čopasto skodlasto streho, nad vhodom je gank s stopnicami. Pod širokim strešnim napuščem sta mlin ter razstavljena in deponirana lesena preša za mletje sadja. Kašča se nahaja pri hiši Strojna 4.

Skedenj je leseno, delno iz kamna zidano gospodarsko poslopje z značilnim dovoznim mostom in tesarskimi detajli (čelne rozete, stebri, konzole). Izvira iz 19. stoletja.

V 18. stoletju nastalo kapelico členi potlačeno polkrožno zaključena niša na glavni fasadi in tri manjše niše na stranskih fasadah. Nahaja se zahodno od Domačije Žerovnik, Strojna 27.


Vir: Register nepremične kulturne dediščine: Strojna. Dostopno na: http://rkd.situla.org/, uporabljeno 29. 8. 2013.