Kolesarske poti

Kolesarske poti


Na tem hribovitem predelu obstaja nekaj preizkušenih kolesarskih poti, ki predstavljajo užitek vsem, ki jim je gibanje v naravi blizu. Kolesarske poti večinoma potekajo po makadamskih cestah in med smrekovimi gozdovi, mimo razglednih točk, turističnih kmetij, planinskih koč, samotnih kmetij in podeželskih zaselkov. Po cesti mošta potekajo tri variante kolesarske poti.

Potek poti 1:
Ravne–Tolsti vrh–Slanikova bajta–Lizi–Laznikar–Trot–Strojna–Turistična kmetija Smrečnik–Strojna–Oplaz–Železnik–Slanikova bajta–Tolsti vrh–Ravne.
Potek poti 2:
Ravne–Zg. Lečnik–Šteharnik–Turistična kmetija Lipovnik–Gumprej–Trotov križ–Janeževa domačija–Strojna–Oplaz–Železnik–Slanikova bajta–Tolsti vrh–Ravne.
Potek poti 3:
Ravne–Tolsti vrh–Slanikova bajta–Novak–Oplaz–Strojna–Žerovnik–Šapek–Godec–Rožič–Trob–Rojek–Meležnik–Ravne.