Kmetije

Vas Strojna sestavljajo celki kmetij, ki so posejani po pobočju Strojne. Opis kmetij, ki jih Leksikon Dravske banovine iz leta 1937 navaja takole: “Strojna je naselje raztresenih kmetij v prisojni legi pod vrhom in po pobočjih istoimenske gorske gmote Strojne (1054 metrov)”, se do danes ni bistveno spremenil.
Se je pa število kmetij z leti postopoma zmanjševalo. Če je bilo v drugi polovici 18. stoletja na Strojni 21 kmetij, jih je bilo leta 1978 le še 18, od tega 4 polkmetije. Danes je v vasi še vedno 16 kmetij, od tega 2 polkmetiji, in 13 posesti s hišno številko, ki kmetije niso več ali pa gre za novejše stanovanjske oziroma počitniške hiše (vikende).