Kašče in skednji

Kašče in skednji

Oplazova kašča

V okviru samotne strojanske domačije, ki zavzema izjemno lego v pokrajini, sta se ohranili le še kašča in razpadajoča vrhkletna oferska bajta. Podkletena kašča ima lesen dvonivojski zgornji del. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Kaščo pokriva široka čopasta skodlasta streha. Pod širokim napuščem poteka gank. Pod pristreškom stoji lesena preša. Lepo ohranjena kašča predstavlja izjemen etnološki spomenik.

Požegova kašča

Kašča je v kletnem delu zidan, v zgornjih dveh etažah lesen objekt. V čelu obeh etaž je gank. Stavbo pokriva strma čopasta dvokapna skodlasta streha.

Mežnarjev skedenj

V neposredni bližini cerkve stoji pod cesto leseno delno iz kamna zidano značilno gospodarsko poslopje. Skedenj ima tipični dovozni most. Poslopje pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Zanimivi so tesarski detajli z objekta: čelne rozete, stebri in konzole. Skedenj je tipičen in dobro ohranjen gospodarski objekt ter predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.