Arhitekturna delavnica na Strojni

Napisal-a administtamodrob dne . Objavljeno v Projekti


Od 25. do 27. februarja 2013 je potekala v stavbi bivše osnovne šole na Strojni arhitekturna delavnica, na kateri so strokovnjaki iz Švice in Slovenije razmišljali o prihodnosti prostora in arhitekture na hribovski vasi. Delavnica predstavlja nadaljevanje uvodne razvojne delavnice, ki je potekala septembra 2012. Preko 30 študentov arhitekture se je skupaj s svojimi mentorji in arhitekti spoznavalo s prostorom, arhitekturo in razvojnimi možnostmi območja.

V ponedeljek, 25. februarja 2013, so se po uvodnem pozdravu projektnega vodja Primoža Praperja udeleženci spoznavali z dosedanjimi projektnimi aktivnostmi. Slovenski študenti s Fakultete za arhitekturo pod mentorstvom Maruše Zorec in Uroša Rustje so nekatera predhodna “branja prostora” že izvedli, zato so jih predstavili svojim švicarskim kolegom z mentorjem Maxom Bosshardom s Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Tako so slednji pridobili osnovne podatke za terensko delo, ki bo potekalo v nadaljevanju. Sledilo je druženje ob kosilu na Domačiji Smrečnik.

V popoldanskem času so bili v prostore povabljeni tudi domačini, ki se jim je predstavil namen arhitekturne delavnice in njena povezava z dosednjim delom na projektu. Vsaka kmetija je ali bo deležna obravnave s strani študentov arhitekture, ki bodo na podlagi izvedene raziskave ali analize stanja na kmetijah in idej, oblikovanih na uvodni delavnici, izdelali idejne rešitve konkretnih arhitekturnih projektov (novogradenj, prenov, prizidkov in ureditve zunanjih površin). Dan se je zaključil s prijetnim druženjem ob zvokih domače harmonike in z dobrotami z okoliških kmetij.

V naslednjih dveh dneh, 26. in 27. februarja, je 12 študentov skupaj s tremi profesorji iz Švice obiskovalo strojanske kmetije. Pobliže so se spoznavali z grajenimi objekti in od njihovih lastnikov skušali pridobiti informacije o potrebah in možnostih za morebitne investicije.

Popoldne zadnjega dne so gostje iz Švice obiskali prostore Koroškega pokrajinskega muzeja, Enote Ravne na Koroškem, da bi spoznali zgodovinsko gradivo o Strojni in obravnavanih kmetijah. Gostila jih je dr. Karla Oder, ki jim je podala dodatne informacije o kulturni dediščini v Mežiški dolini, še posebej o njenih značilnostih na območju vasi Strojna. Anita Slivnik Potočnik, z Oddelka za okolje in prostor Občine Ravne na Koroškem, je udeležencem delavnice predstavila informacije o značilnostih in pravilih prostorskega načrtovanja, ki veljajo v sprejetem občinskem prostorskem načrtu. Arhitekturna delavnica se je zaključila z večerjo, ki jo je gostil mag. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem, in drugi predstavniki občine.